شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

*رضوانه*

+ اگر آب برنج آبکشي‌شده را به آزمايشگاه بفرستيد، مي‌بينيد که سرشار از *ويتامين ب1 * است. تمام املاح و نياز بدن در *پوست گندم* است که اين پوست جداسازي شده و در اختيار مرغ‌هاي خوشبخت قرار داده مي‌شود. *آرد سفيد* زندگي را کوتاه مي‌کند.
هايدي
96/12/6
ساعت دماسنج
*رضوانه*
رتبه 0
0 برگزیده
24 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top